Goedenwel.nl

Na mijn werkzaamheden bij Villamedia Magazine ben ik op 14 januari 2013 aan de slag gegaan als redacteur bij Goedenwel.nl. Daar ben ik werkzaam geweest tot 1 augustus 2013 – het moment dat de stekker uit de website werd getrokken. Goedenwel.nl was een website gericht op 50-plussers. De website bood deze doelgroep niet alleen interessante artikelen, maar ook de mogelijkheid om sociale contacten te leggen. Goedenwel.nl was voor de grote groep dagelijkse bezoekers dat wat Facebook voor jongere generaties was. In de diverse fora was gedurende de hele dag activiteit. Er werden gedichten gedeeld, gesproken over onderwerpen die gerelateerd waren aan de leeftijd en er was zelfs een online café waar koffie met elkaar gedronken werd. Het unieke was dat de bezoekers niet alleen actief waren binnen de community, maar ook sterk aanwezig in de reacties onder de artikelen. Iets wat ook adverteerders interessant vonden. Via advertorials konden zij in contact komen met hun doelgroep, iets wat elders maar beperkt lukte. Bij Goedenwel.nl werden adverteerders uitgedaagd het gesprek aan te gaan met hun publiek in plaats van alleen te adverteren (éénrichtingsverkeer).

Als redacteur was ik verantwoordelijk voor bijna alle artikelen die op de website verschenen. Die artikelen konden de meest uiteenlopende zaken beslaan, omdat de interesse van 50-plussers ook breed is. Zo maakte ik een reportage bij een moestuinproject, ging ik naar het Dolfinarium om te praten over het nieuwe beleid waarbij specifiek 50-plussers werden aangenomen en interviewde ik mensen die het roer omgooiden. Als redactie probeerde we weg te blijven bij politieke onderwerpen zoals de verschuiving van de pensioenleeftijd. We wilden ons focussen op positieve en krachtige verhalen. In andere media waren die andere verhalen al voldoende te lezen, was onze visie.

Bij Goedenwel.nl heb ik veel ruimte gekregen om ideeën uit te werken. Zo heb ik mij onder andere beziggehouden met het interviewen van mantelzorgers. Dit omdat één van de vijf Nederlanders voor een geliefde zorgt en onder hen veel 50-plussers zijn. Op Goedenwel.nl verschenen daarom vier uitgebreide interviews met Marjo Brouns, Tilly MassaarElly Rijnbeek en José Franssen. Allen verantwoordelijk geweest of nog altijd verantwoordelijk voor de zorg voor een geliefde. Gekoppeld aan deze interviews was een actie waarbij bezoekers werd opgeroepen een mantelzorger in het zonnetje te zetten. Een aantal van die mantelzorgers kregen vervolgens een bos bloemen toegestuurd. Het idee was om met Goedenwel.nl verder te werken met dit thema, maar die kans is er helaas niet van gekomen.

Bij Goedenwel.nl heb ik ook voor het eerst van mijn leven commerciële teksten geschreven; advertorials. In overleg met de opdrachtgever (Seniorenstad) werd vastgesteld wat voor type artikelen wenselijk waren, maar uiteindelijk lag de volledige invulling bij mij. Dit heeft geresulteerd in een drietal artikelen over het concept waaronder ik ook verantwoordelijk was voor de interactie onder de artikelen. Ik zorgde dat deze in goede banen werd geleid en de opdrachtgever uiteindelijk zinvolle feedback terugkreeg.

Verder hebben de collega’s van Goedenwel.nl mij bekend gemaakt in de wereld van SEO. Daardoor is het voor mij een sport geworden om niet alleen mooie artikelen te schrijven, maar ook artikelen die goed vindbaar zijn in Google. Ik vind het hartstikke leuk om te zoeken naar zoektermen waar nog niet veel over geschreven is, maar wel veel op wordt gezocht. De zogenaamde gaten in de markt.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*